Laboratuvarımızda covid testleri yapılmamaktadır.
ONLINE RANDEVU FORMU
İsim Soyisim:
Telefon:
E-Posta:
Mesajınız:
DNA KİMLİKLENDİRME TESTİ DNA KİMLİKLENDİRME TESTİ

DNA Kimliklendirme

DNA Kimliklendirme

Sperm ve yumurta dondurma işlemlerin de, DNA kimliklendirme testi (DNA profilleme), sağlık bakanlığının yayımladığı yönetmeliğe göre zorunlu tutulmaktadır.

Her insanın DNA zinciri dört farklı bazdan (Adenin, Guanin, Sitozin, Timin) oluşmaktadır. Bazlar yan yana sıralanarak meydana getirdiği DNA dizileri genom adı verilen yapıları oluştururlar. Her bireyin genomundaki bazların dizilimi birbirinden farklıdır. İnsanlardaki DNA dizilerinin %99,9’u aynı olsa dahi, %0,01’lik bölgede kişilerin birbirinden ayırt edilmesine yetecek kadar DNA dizilim farklılığı vardır. Genom dizilimlerinin farklılığı sayesinde genotipik çeşitlilik oluşmaktadır. Genotipik farklılıklar da bireylerin DNA zincirlerinin dizilimi yani DNA profilleri belirlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Tek yumurta ikizleri dışında iki kişinin ayni genom dizisinin olması iki milyonda bir gibi bir ihtimaldir. DNA profillemesi, bireylerin DNA zincirinin dizilimlerine bakılarak kimlik belirlenmesine yardımcı bir tekniktir. Literatürde eş anlamlı olarak DNA testi, DNA tiplendirmesi, kimliklendirme, DNA parmak analizi  ya da genetik parmak analizi  olarak da kullanılmaktadır. DNA profilleme testi yönteminin kullanım alanı oldukça geniştir. Hastalıkların tanısının konulmasında ve tedavi seçeneğinin belirlenmesinde klinisyene yardımcı olacaktır. DNA’ya dayalı profilleme testi ile akraba olduğu düşünülen bireylerin soy bağlarının genetik ilişkisinin saptanmasında yardımcı olacaktır.  Adli bir vakada zanlı ya da zanlıların tespit edilmesi için faydalanılmaktadır. Örneğin adli bir olayda iki farklı (hayatta olan/olmayan) kişinin biyolojik numunesinin karışmış olduğu durumlarda DNA’ya dayalı profilleme analizi sayesinde kişilerin genom dizileri çıkartılıp, profilleme analizi yapılabilmektedir. DNA profilleme testinin yöntemi 1984 yılında Leicester Üniversitesi’nden İngiliz genetikçi Alec Jeffreys tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemin insanlık tarihinin sayılı buluşlarından biri sayılabileceğini söylemek doğru bir tabir olacaktır. DNA’ya dayalı kimliklendirmenin diğer kimliklendirme yöntemlerine göre en önemli avantajı ise kişinin kendisine ait biyolojik materyalinin kullanılabilmesinin yanında diğer aile bireylerinden alınan numune ile genetik ilişkileri hakkında bilgi elde edilip kimliklendirme yani DNA profillemesi yapılabilmektedir. Bu sayede, DNA materyaline dayalı profilleme yöntemini diğer yöntemlere göre  bir adım öne çıkarmaktadır. DNA profilleme analizi ileri teknolojiye sahip cihazlarda çeşitli moleküler yöntemler kullanılarak bu konuda eğitimli personel tarafından çalışılmaktadır. Testi yaptırmak isteyen bireylerin tüm hücrelerinde ayni dizilime sahip DNA materyali bulunduğu için, kan (Edta’lı tüp) ya da swap (ağız içi yanak dokusundan sürüntü) örneği alınabilmektedir. Alınan biyolojik materyalden DNA molekülü elde edilerek diğer yöntemleri ile devam edilip profilleme analizi tamamlanmaktadır. DNA profillemesi için, bireyler arasında değişkenlik gösteren, insan genomunda tekrar eden DNA dizileri ( Short Tandem Repeat; STR) kullanır. Tekrarlayan STR bölgeleri, kişinin parmak izi olarak nitelendirilebilmektedir. Bu bölgeler kişiye özgü belirteçler olarak adlandırılmaktadır. Kişiye özgü belirteç olarak nitelendirilen bölgeler ise, FBI tarafından oluşturulmuş ve tüm dünyada kabul edilen en büyük DNA veri tabanı olan CODIS ile belirlenen 21 STR bölgesinin  kullanılması ulusal ve uluslarası olarak kabul edilmektedir.

DNA test merkezimiz de, DNA kimliklendirme (DNA profillemesi) 21 STR bölgesinin analizi yapılarak raporlandırılmaktadır. 2024 yılı güncel DNA kimliklendirme testi fiyatı ve randevusu için lütfen tıklayınız.